Hvordan går det i dit lederjob nu?

Har du nogle personlige egenskaber, du vil have forbedret?

Du gør det godt på nuværende tidspunkt – men ved, du kan blive bedre.

Måske kan du træne dig til at blive bedre til nogle af nedenstående eksempler:

  • at uddelegere opgaver
  • at håndtere konflikter
  • at kommunikere så alle medarbejdere forstår og går efter det du formidler
  • at behandle alle ens

Går du og gerne vil udvikle dig på nogen af ovenstående eksempler – så meld dig på kurset Lederen og bliv guidet via Coaching med heste som assistenter. Her vil der indgå øvelser; så du bliver mere fokuseret på målet om at blive en endnu bedre leder – en rigtig god rollemodel – der i sidste ende giver endnu bedre resultater for alle.

Ved flere tilmeldte kursister vil I opnå endnu mere inspiration til at komme videre.

Kursusdage kan være på fredage  (sidste frist for tilmelding onsdagen før)
Det er også muligt at lave andre aftaler.

Deltagerantal: 1-4 personer
Kurset skal forudbetales inden kurset starter på en af følgende muligheder:

  • til Den Danske Bank via reg.nr. & konto nr.
  • betales kontant på dagen – inden kurset starter
  • via mobilpay 23114110

Kurset Iværksætter foregår udendørs – en god ide er at klæde sig praktisk på efter vejrforholdene + praktisk fodtøj som du går godt i på en ridebane med grus som underlag